קרום גרהם קרום הם הרבה יותר בטוח מאשר קרום חמקמק קשקשים חמקמק. עם אלה קרום פשוט, אין ויכוח מתמשך על קיצור לעומת חמאה או מה הטמפרטורה שלך לוח מאפה שיש צריך להיות. לא, קרום גראם קרום הם הרבה יותר שוויוני, ואנחנו אוהבים קרום קל בתקופה זו של השנה.

(תמונה תמונה: אמה Christensen)