תמר של Girly עונה על אמצע המאה

(תמונה תמונה: פאבלו אנריקז)